Управителен съвет

Председател: Николай Мелемов
Заместник – председател: Валентин Кюлхански

Членове: Валентин Янев, Красимир Исаков, Бойко Узунски, Слави Хаджиев и Иван Мечкарски